Info@led-visuals.nl

+31(0)347-345032

LED SCHERM LEASEN

In een samenwerking met The Lease Factory BV biedt LED visuals B.V. u de mogelijkheid tot lease van uw LED scherm. The Lease Factory BV is een leasemaatschappij gespecialiseerd in equipment lease. The Lease Factory BV is gevestigd in Hoofddorp. LED visuals B.V. verzorgt de levering en service van het led scherm, Lease Factory de financiering van uw led scherm.

 

Die leasevormen die aangeboden worden zijn als volgt:

Financial lease LED scherm
– Vanaf € 2.500,-
– Klant is economisch eigenaar van het LED scherm.
– Koopoptie € 100,00 na afloop vaste lease periode van uw led scherm.
– Leverancier factureert Lease Factory.
– Klant betaalt volledige BTW aan leverancier.
– Lease Factory betaalt het te financieren bedrag van het LED scherm aan leverancier.
– Vaste einddatum.

Operational lease LED scherm
– Vanaf € 5.000,- aanschafwaarde led scherm
– Lease Factory is volledig eigenaar.
– Geen restwaarde risico.
– Leverancier factureert Lease Factory.
– Lease Factory betaalt volledige factuurbedrag aan de leverancier.
– Vaste einddatum.

Voordelen leasing LED schermen
 Behoud financiële ruimte bij aanschaf LED scherm.
 Vaste rente gedurende gehele looptijd.
 100% financiering van uw led scherm.
 Fiscale voordelen; rente is aftrekbaar.
 Off balance mogelijkheden; bij operational lease van uw LED scherm alleen leasekosten, balansratio’s blijven onaangetast.
 Eenvoudige budgettering; kosten worden eenvoudig berekend omdat leasekosten gedurende looptijd van contract vastliggen.

led scherm leasen led reclame

Verzekering LED scherm

Klant dient het LED scherm voor eigen rekening en risico in goede staat te houden en ook te verzekeren en gedurende de gehele looptijd van de Lease-overeenkomst van het LED scherm verzekerd houden op basis van de daarvoor gebruikelijke uitgebreide voorwaarden tegen schade en verlies van de het LED scherm.

Procedure
1. Na orderbevestiging verzorgt LED visuals B.V. de aanvraag bij de Lease Factory.
2. Lease Factory zal indien noodzakelijk contact opnemen met klant voor financiële informatie.
3. Na ontvangst van gevraagde informatie zal Lease Factory de aanvraag in behandeling nemen.
4. De uitslag van het kredietonderzoek wordt per e-mail door de Lease Factory aan LED visuals B.V. en de klant doorgegeven.
5. Na akkoord van de lease aanvraag voor het LED scherm zal de Lease Factory de lease-overeenkomst aan de klant en/of LED visuals B.V. toezenden.
6. Na retourzending van de rechtsgeldig ondertekende- lease overeenkomst en de daartoe behorende documenten alsmede de factuur van LED visuals B.V. aan Lease Factory, zal de lease-overeenkomst worden geactiveerd en uitbetaling door Lease Factory aan de leverancier van LED visuals B.V. plaatsvinden.

Criteria
– Bestaansduur > 2 jaar.
– Geen negatieve registratie bij het BKR te Tiel (bij Eenmanszaak, VOF, CV, maatschap en vrij beroep).
– Bereidwilligheid om financiële informatie te verstrekken.
– Positieve resultaten.
– Voldoende aflossingscapaciteit.
– Positief c.q. acceptabel eigen vermogen/kapitaal.
– Investering in verhouding tot bedrijfsomvang.
– Leeftijd ondernemer < 65 jaar (indien zelfstandige of uitoefenaar vrij beroep).